Herregistratie eisen

Herregistratie als huisarts en waarnemend huisarts

Het RGS heeft een document opgesteld waarin staat aan welke eisen de huisarts moet voldoen om in aanmerking te komen voor herregistratie na 5 jaar. Klik verder om te zien waar je aan moet voldoen voor de herregistratie als huisarts.

Hierin staan 3 zaken beschreven:
-Aantal uur dat je werkzaam moet zijn als huisarts
-Het aantal uur deskundigheidsbevorderende activiteiten
-Het aantal uur intercollegiale toetsing

Hieronder een korte samenvatting waarin staat hoe je aan de herregistratie eisen kunt voldoen qua uren, aanvullende informatie vind je via bovenstaande links.

Optie 1Circa 840 uur per jaar plus 50 uur per jaar ANW-diensten
Optie 2Circa 420 uur per jaar plus 420 uur per jaar ANW-dienst of huisartsgeneeskunde voor speciale groepen (gevangenis, asielzoekerscentra, etc)
Optie 3Anders, neem contact op met RGS