Waarnemend huisarts inkomen

Inkomen als waarnemend huisarts berekenen

Met de rekenmodule kun je berekenen hoeveel je ongeveer overhoudt van jouw omzet als waarnemend huisarts. Onder de rekenmodule staat per item de uitleg hoe je tot dit getal komt. Ga snel verder voor het berekenen van jouw inkomen als waarnemend huisarts

Rekenmodule waarnemend huisarts

Omzet
De omzet uit jouw onderneming zijn alle facturen bij elkaar opgeteld. Daarnaast mag je ook de gerekende reiskostenvergoeding hierbij optellen.

Kosten
Onder kosten vallen alle kosten die jij maakt voor jouw onderneming. Hieronder vallen uitgaven aan scholing, ampullenset, relatiegeschenken, verzekeringen, lidmaatschappen en het pensioen. Kleding valt voor ons beroep niet onder de bedrijfskosten. Investeringen van 450 euro of meer vallen niet onder de kosten. Deze komen op de balans te staan en vallen onder jaarlijkse afschrijvingen.

Reiskostenaftrek
Zolang je jouw privéauto gebruikt voor jouw onderneming mag je over elke kilometer die jij maakt 19 eurocent als kosten opvoeren. Fietskilometers tellen ook mee. Treinkaartjes vallen onder algemene kosten.

Afschrijvingen
Dit zijn de afschrijvingen van de zaken die op de balans staan als investeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een laptop of mobiele telefoon. Deze worden doorgaans in 3 tot 5 jaar afgeschreven.

Winst uit onderneming
De winst uit onderneming is de basis voor het berekenen van de belasting. Als je per jaar 1225 uur steekt in jouw onderneming (het urencriterium), heb je recht op zelfstandigen aftrek en startersaftrek. Let op: in het rekenvoorbeeld zijn deze beiden meegenomen in de berekening.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Als je per jaar meer dan 2400 euro investeert mag je van dit bedrag 28% extra aftrekken. Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar is echt waar.

Belastingen
Als je meer informatie wilt over de verschillende belastingschijven en heffingskortingen, dan verwijs ik je door naar de site van de belastingdienst.