Individuele evaluatie

Per 1 januari 2021 is het als huisarts verplicht om eens per 5 jaar de individuele evaluatie te doorlopen. Bij voorkeur wordt dit gedaan in het half jaar voor de herregistratie. Dit omdat je op basis van deze evaluatie een persoonlijk opleidingsplan maakt voor de komende 5 jaar (een POP dus, je dacht dat je er na je opleiding van af was, maar niks is minder waar…)

Individuele evaluatie, wat houdt het in?

De individuele evaluatie bestaan uit 2 hoofdonderdelen. Het eerste deel, de visitatie online is de digitale voorbereiding op deel 2. Deel 2 is een gesprek met een coach over de uitkomsten van de vragenlijsten en het POP.

Deel 1: Visitatie Online (VOL)

De online visite is een online webomgeving waarin de volgende zaken doorlopen worden:
-Achtergrondgegevens van de huisarts
-Competentie vragenlijst voor jezelf
-Persoonlijk ontwikkelingsplan
-Competentie vragenlijst over jezelf door college’s (360-graden feedback) (minimaal 4 collega’s)
-Patiëntenvragenlijst ingevuld door tenminste 25 patiënten.

Deel 2: Gesprek met gespreksleider

Nadat alles is ingevuld bespreek je het geheel met een gespreksleider. In de digitale omgeving is een lijst terug te vinden van gespreksleiders inclusief contactgegevens. De gespreksleider kent uiteindelijk de punten voor de online visitatie toe. Je houdt er 4 nascholingspunten aan over (het kost meer tijd dan 4 uur is de ervaring van schrijver).

Kosten

De kosten voor de online module bedragen vanaf 1 januari 2023 voor NHG-leden € 196,- en voor niet NHG-leden € 280,- inclusief BTW

Het inhuren van een gesprekleider kost ongeveer €400,-

Lees meer op mijnvisitatie.nl