Intercollegiale toetsing

Intercollegiale toetsing huisarts

Je moet per 5 jaar 10 uur besteden aan intercollegiale toetsing. Deze intercollegiale toetsing wordt gedaan in een groep van tenminste 3 huisartsen. De toetsing wordt begeleid door een zogeheten Erkend Kwaliteits Consulent (EKC). Dit kan een extern persoon zijn, maar je kan er ook voor kiezen zelf een (geaccrediteerde) opleiding te volgen. De EKC kan de punten registreren in GAIA.

Soorten Toetsing

De intercollegiale toetsing kan worden gedaan in verschillende vormen. Dit kan een intervisie bijeenkomst zijn, maar ook een farmacotherapeutisch overleg (FTO) of een diagnostisch toetsingoverleg (DTO). In de praktijk zal blijken dat het FTO voor de meesten het makkelijkst te volgen is. Zeker als je op een vaste locatie waarneemt. Maar intervisie is wellicht ook een manier om in contact te blijven met collega’s uit de opleiding. Kies vooral voor de manier die het beste bij jou past of de manier die het minst kost.

Intervisie

Tijdens de opleiding heb je meerdere middagen kunnen oefenen met intervisie bijeenkomsten. Er zijn verschillende methoden waarop je de intervisie vorm kunt geven. In essentie komen alle methoden erop neer dat je problemen en dillema’s uit de praktijk op een gestructureerde manier bespreekt met collega’s in een vertrouwde omgeving.

Farmacotherapeutisch overleg (FTO)

Zoals de naam suggereert is dit overleg met name gericht op medicatie bij verschillende indicaties. Vaak wordt ook het voorschrijfgedrag (waar het HIS inzage in kan geven) besproken. Het FTO wordt vaak voorbereid door een huisarts en een apotheker samen. De punten worden geregistreerd door de EKC.

Diagnostisch Toets overleg

Het DTO richt zich op de diagnostiek. En ook op het aanvraaggedrag van collega’s. De indicaties voor verschillende diagnostiek aanvragen worden besproken. Hierbij zijn bijvoorbeeld de NHG-standaarden leidend. Daarnaast is er binnen deze bijeenkomst veel ruimte voor discussie. Het DTO zal overigens niet heel vaak binnen de eerste lijn plaatsvinden omdat differentiëren tussen verschillende aanvragers uitdagend is.