Modelovereenkomst

Modelovereenkomst

Om door de belastingdienst gezien te worden als zelfstandig ondernemer moet je voldoen aan enkele voorwaarden. De basis onder deze voorwaarden is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze voorwaarden zullen waarschijnlijk per 1 januari 2021 weer aangepast worden. Op het moment van schrijven (begin 2020) is er nog veel onduidelijkheid over deze wet. Zodra er meer bekend is dit hier terug te lezen.

Voorwaarden
Voorwaarden zelfstandig ondernemerschap (anno 2020):
-Er moeten 3 opdrachtgevers per jaar zijn.
-Je mag in principe maximaal 70% werken bij 1 van deze opdrachtgevers.
-Er is sprake van ondernemingsrisico.
-Je moet winst maken.
-Er moeten investeringen gedaan worden.
-Je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur om in aanmerking te komen voor startersaftrek en zelfstandigenaftrek.
-Er wordt zelfstandig en onafhankelijk gewerkt.

En voor dat laatste is de modelovereenkomst in het leven geroepen. Als je lid bent van de LHV kun je makkelijk zo’n overeenkomst laten genereren voor langdurige of kortdurende opdrachten.

Ook kun je een modelovereenkomst vinden op de website van de belastingdienst.

Deze modelovereenkomst wordt ook wel de overeenkomst van opdracht genoemd. Hierin staat bijvoorbeeld vastgelegd op welke dagen jij komt werken. Ook staat beschreven dat jij niet onder het gezag valt van de opdrachtgever. Dit laatste is weer erg belangrijk om aan te tonen dat je voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven.