Modelovereenkomst

Overeenkomst van opdracht
Over

Om door de belastingdienst gezien te worden als zelfstandig ondernemer moet je voldoen aan enkele voorwaarden. De basis onder deze voorwaarden is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Een belangrijke voorwaarde is dat je voorafgaand aan een opdracht een ‘ overeenkomst van opdracht’ opstelt. De overeenkomst van opdracht wordt ook wel de modelovereenkomst genoemd.

Voorwaarden
Voorwaarden zelfstandig ondernemerschap (anno 2020):
-Er moeten 3 opdrachtgevers per jaar zijn.
-Je mag in principe maximaal 70% werken bij 1 van deze opdrachtgevers.
-Er is sprake van ondernemingsrisico.
-Je moet winst maken.
-Er moeten investeringen gedaan worden.
-Je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur om in aanmerking te komen voor startersaftrek en zelfstandigenaftrek.
-Er wordt zelfstandig en onafhankelijk gewerkt.

En voor dat laatste is de modelovereenkomst in het leven geroepen. Als je lid bent van de LHV kun je makkelijk zo’n overeenkomst laten genereren voor langdurige of kortdurende opdrachten.

Ook kun je een modelovereenkomst vinden op de website van de belastingdienst.

Deze modelovereenkomst wordt ook wel de overeenkomst van opdracht genoemd. Hierin staat bijvoorbeeld vastgelegd op welke dagen jij komt werken. Ook staat beschreven dat jij niet onder het gezag valt van de opdrachtgever. Dit laatste is weer erg belangrijk om aan te tonen dat je voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven.