Pensioen Waarnemend Huisarts

Pensioen waarnemend huisarts

Binnen 1 maand na de start als waarnemend huisarts, moet je jezelf inschrijven bij de SPH, het pensioenfonds voor de huisarts. De huisartsen hebben als beroepsgroep besloten dat elke huisarts verplicht deelneemt aan dit pensioenfonds. Ook als waarnemend huisarts regel je hier jouw pensioen.

Verplicht pensioen

Het heeft iets vreemds, een verplicht pensioen als ZZP’er. Je bent zelfstandige, maar alsnog moet je maandelijks tussen de 1000 en 2000 euro overmaken naar het pensioenfonds. De reden dat dit moet vindt zijn oorsprong in de Wet Verplichte Beroepspensioenregeling. Binnen deze wet is geregeld dat indien er genoeg draagvlak is binnen de beroepsgroep, er een verplichte beroepspensioen regeling opgelegd kan worden aan de gehele groep. Het draagvlak onder onze pensioenregeling zit in het lidmaatschap van de beroeps pensioen vereniging (BPV). Huisartsen worden hier bij het starten van de regeling gratis lid van. Je hoeft hiervoor alleen een antwoord formulier terug te sturen.

Voors en tegens

Er wordt wel eens gemopperd op het verplichte karakter van het pensioen. Echter, het pensioenfonds biedt ook erg veel voordelen. Zo zit er een goed partnerpensioen bij in geval van jouw overlijden en krijgen jouw kinderen een wezenpensioen. Niet iets waar je graag over na denkt, maar goed dat het geregeld is. Daarnaast lukt het ons pensioenfonds, in tegenstelling tot andere pensioenfondsen, nog jaarlijks het pensioen te indexeren. Het is een een risico arme belegging waarmee je na jouw pensioen verzekert bent van een goed inkomen (zeker in tegenstelling tot andere gepensioneerden). Daarnaast zullen de meesten een huis hebben waarin kapitaal zit bij het pensioneren en wellicht open je nog een beleggingsrekening waar je kapitaal opbouwt. Kortom, het SPH is een goede basis van elke vermogensopbouw voor na het pensioneren.

Premie 2021

De premie van de waarnemend huisarts wordt gebaseerd op de winst uit onderneming van drie jaar geleden. Als je start kun je dit natuurlijk nog niet weten, je mag hierom bij inschrijving een inschatting maken van de verwachte winst uit onderneming (WuO).

De WuO is de omzet (jouw uurtarief) minus de kosten. Als kosten mag je nog niet jouw belastingaftrek (zelfstandigenkorting, etc) rekenen. Stel dat dit bedrag circa €60.000 is, dan deel je dit bedrag door €141.724 en dit vermenigvuldig je met € 23.012. Dit laatste bedrag is de maximale premie. Meer dan dit zul je dus niet betalen aan pensioenpremie per jaar.

Mocht je meer dan dit verdienen, dan zijn er andere fiscale regelingen om in jouw pensioen te kunnen voorzien. Dit valt alleen buiten de scope van deze website. Meer informatie hierover vind je op de site van het NIBUD.

Zorg er trouwens voor dat je de winst uit onderneming realistisch inschat. Als je te laag inzet en veel meer verdient dan bestaat de kans dat er over 3 jaar een naheffing komt. Betaal je te veel, dan krijg je uiteindelijk een klap geld terug gestort waarover je dan inkomstenbelasting moet betalen.

Nieuwe pensioenregeling in 2022

Vanaf 1 januari 2022 zal er een nieuwe pensioenregeling van kracht zijn. In 2021 werd er pas vanaf ca. €141.000 WuO maximaal pensioen opgebouwd, dit zal in 2022 vanaf ca. €110.000 zijn. Dit betekend dat je eerder op de maximaal pensioenpremie per jaar zit. Dit zal je netto-inkomen komend jaar doen verlagen. Daar staat wel tegenover dat je meer pensioen opbouwt. Later zal hier weer een rekentool volgen voor het berekenen van de jaarpremie.

Bezoek de website van de SPH voor meer informatie