Pensioen Waarnemend Huisarts

Pensioen waarnemend huisarts

Binnen 1 maand na de start als waarnemend huisarts, moet je jezelf inschrijven bij de SPH, het pensioenfonds voor de huisarts. De huisartsen hebben als beroepsgroep besloten dat elke huisarts verplicht deelneemt aan dit pensioenfonds. Ook als waarnemend huisarts regel je hier jouw pensioen.

Verplicht pensioen

Het heeft iets vreemds, een verplicht pensioen als ZZP’er. Je bent zelfstandige, maar alsnog moet je (afhankelijk van jouw omzet) maandelijks tussen de 1000 en 2000 euro overmaken naar het pensioenfonds. De reden dat dit moet vindt zijn oorsprong in de Wet Verplichte Beroepspensioenregeling. Binnen deze wet is geregeld dat indien er genoeg draagvlak is binnen de beroepsgroep, er een verplichte beroepspensioen regeling opgelegd kan worden aan de gehele groep. Het draagvlak onder onze pensioenregeling zit in het lidmaatschap van de beroeps pensioen vereniging (BPV). Huisartsen worden hier bij het starten van de regeling gratis lid van. Je hoeft hiervoor alleen een antwoord formulier terug te sturen. Je kunt er ook bewust voor kiezen niet lid te worden van de BPV.

Voors en tegens

Er wordt wel eens gemopperd op het verplichte karakter van het pensioen. Dit heeft deels te maken met de relatief hoge inleg (circa 24% van de omzet) en het wat moeizaam kunnen aanpassen van deze inleg bij bijvoorbeeld zwangerschap of langdurige ziekte.

Echter, het pensioenfonds biedt ook voordelen. Zo zit er een goed partnerpensioen bij in geval van jouw overlijden en krijgen jouw kinderen een wezenpensioen. Niet iets waar je graag over na denkt, maar goed dat het geregeld is. Daarnaast lukt het SPH, in tegenstelling tot sommige andere pensioenfondsen, nog jaarlijks het pensioen te indexeren. Het is een een risico arme belegging waarmee je na jouw pensioen verzekert bent van een goed inkomen (zeker in tegenstelling tot andere gepensioneerden). Daarnaast zullen de meesten een huis hebben waarin kapitaal zit bij het pensioneren en wellicht open je nog een beleggingsrekening waar je kapitaal opbouwt. Kortom, het SPH is een goede basis van elke vermogensopbouw voor na het pensioneren.

Premieopbouw

De premie wordt berekend op basis van de pensioengrondslag. Dit is het pensioengevendinkomen – winst uit onderneming (zonder aftrek van de pensioenpremie) – van maximaal € 128.810 per jaar (2023), verminderd met een bedrag van € 16.322 per jaar (2023). Dat laatste bedrag is de wettelijke franchise, ofwel het deel van uw inkomen waarover u geen premie betaalt omdat rekening wordt gehouden met de AOW. Over de pensioengrondslag betaal je een premiepercentage van 23,94% per jaar.

Bij een pensioengrondslag van €128.810,- betaal je dus (128.810-16322) * 0,2394 per jaar. Dit is 26929,63. Hier komt nog een bedrag bij van €201,- voor aanvullend wezen- en partnerpensioen, ongeacht de persoonlijke situatie. De maximumpremie per maand is €2260,- De pensioenpremie wordt opgevoerd als bedrijfskosten, dus gaat uiteindelijk van de winst uit onderneming (of de hierboven genoemde pensioengrondslag af).

Bezoek de website van de SPH voor meer informatie