Zelfstandig ondernemen

Zelfstandig ondernemen waarnemend huisarts ZZP

Om als ZZP / waarnemend huisarts door de belastingdienst gezien te worden als ZZP’er die je een aantal zaken geregeld hebben:

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
-Aangesloten zijn bij een klachtenregeling
-Je moet aan tonen dat je zelfstandig werkt middels de modelovereenkomst

Belastingaangifte
Daarnaast heb jij jaarlijks met de belastingdienst te maken vanwege de belastingaangifte. Je kan ervoor kiezen gedurende het belastingjaar al de belasting af te dragen middels een voorlopige belastingaangifte.

Het voordeel van deze voorlopige belasting aangifte is dat je niet aan het einde van het belastingjaar een grote zak geld hoeft over te maken. Daarnaast rekent de belastingdienst ook geen rente over de belasting die pas nu een jaar betaald wordt. Bespreek dit ook met jouw belastingadviseur.

Aftrekposten
Het grote voordeel van werken als waarnemend huisarts is dat je recht hebt op vele belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en 14% MKB-belastingvrijstelling. Daarnaast kun jij de kosten die jij maakt voor jouw onderneming aftrekken van het belastbaar inkomen. Denk hierbij aan kosten van scholing, instrumenten, telefoonkosten en kosten gemaakt tijdens bijvoorbeeld intercollegiale toetsing.

Inbreng bij opstart onderneming
Bij de start van jouw onderneming kun je enkele zaken inbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jouw dokterstas, studieboeken en bijvoorbeeld een laptop. Deze spullen breng jij in in jouw onderneming en vertegenwoordigen een bepaalde waarde die jij ook weer van jouw inkomsten kunt aftrekken. De waarde van deze inbreng komt op de balans te staan. De boekhouder kan je hiermee op weg helpen.