ZZP en Loondienst combineren. Waarom zou je dat doen?

ZZP en loondienst combineren

Huisartsen verdienen op verschillende wijzen hun geld. Sommigen zijn volledig in loondienst, anderen verdienen hun geld als ZZP’er en daarnaast zijn er natuurlijk de praktijkhouders. Toch zijn er ook collega’s die ZZP werkzaamheden combineren met een loondienst aanstelling. Wat zou een reden kunnen zijn om dit te doen en wat zijn de zaken waar je eventueel op moet letten?

Redenen om te combineren

Het combineren van loondienst met een eenmanszaak wordt vaak gedaan omdat huisartsen naast de patiëntenzorg afwisseling zoeken in werkzaamheden. En dan bij voorkeur werkzaamheden waarbij hun praktijkervaring van toegevoegde waarde is voor de werkgever. Denk hierbij aan een baan als huisartsdocent op de huisartsopleiding, docent bij een geneeskundefaculteit of als inspecteur bij de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (IGJ). Universiteiten en de overheid werken niet met ZZP-contracten en daarom bieden ze uitsluitend loondienstcontracten aan.

Bij de huisartsopleiding en de geneeskunde opleiding krijg je als huisarts uitbetaald volgens de CAO UMC, met daarbij vaak nog een toeslag om de salariëring marktconform te maken ten opzichte van het werken in de praktijk.

Nadelen van combineren

Het voornaamste nadeel is dat je mogelijk het urencriterium niet haalt om in aanmerking te komen voor een aantal belastingvoordelen als ZZP’er (zoals starters- en zelfstandigenaftrek). Het urencriterium houdt in dat er 1225 uur per jaar aan de onderneming besteed moet worden. Hieronder valt naast de betaalde werkzaamheden ook reistijd, administratie, nascholing en acquisitie. Een huisarts die bijvoorbeeld 1 dag per week lesgeeft op de universiteit en 3 dagen als huisarts werkt in de praktijk haalt die uren dus nog wel makkelijk.

Op het moment dat er meer tijd wordt besteed aan werken in loondienst dan aan de eenmanszaak en je bent geen starter meer (langer dan 5 jaar ZZP), dan vervallen de meeste belastingvoordelen ook.

Een ander nadeel is dat je weer gebonden bent aan vakantiedagen. Even 7 weken naar Mexico op vakantie zit er niet meer in. De belasting aangifte zal door het combineren van loondienst en ZZP-schap ook iets uitgebreider worden, maar dit is vooral voor de accountant van belang.

Voordelen van combineren

Zoals eerder genoemd zijn de verdiepende functies bij universiteiten of overheid meestal in loondienst. Dus de verbreding die deze loondienstfunctie biedt is een van de grote voordelen van het combineren. En als je je uren gewoon haalt, geniet je ook nog steeds de belastingvoordelen die horen bij het hebben van een eenmanszaak.

Een ander voordeel van het werken in loondienst is de zekerheid van inkomen die een loondienstverband biedt. Daarnaast garandeert een loondienstverband ook inkomen bij ziekte en derhalve zou je kunnen overwegen de AOV iets te verlagen (of in ieder geval niet te verhogen).

De werkgever draagt daarnaast extra pensioenpremie voor de werknemer af. Dit zit vaak niet in het brutoloon verwerkt en moet je ook meenemen als voordeel. Van belang is ook om dit dus door te geven aan de SPH, zodat je niet teveel pensioenpremie als ZZP’er afdraagt.

Waar moet je op letten bij combineren van loondienst en ZZP?

-Zorg dat je niet meer dan 50% van de tijd in loondienst bent, want dan verlies je mogelijk belastingvoordelen als ZZP’er.
-Houdt de inkomsten uit loondienst en eenmanszaak gescheiden. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een zakelijke rekening te nemen.
-In loondienst bouw je apart pensioen op, veelal bij het ABP. Zorg ervoor dat je dit tijdig doorgeeft aan de SPH, zodat je de pensioenafdracht vanuit de eenmanszaak kunt verlagen.
-Geef tijdig door aan jouw accountant dat je ook in loondienst gaat werken, zodat jouw accountant je kan voorzien van de nodige tips.

Corona en de waarnemend huisarts

Corona en de waarnemend huisarts

De corona crisis is ook voor de waarnemend huisarts in sommige gevallen een grote aderlating. Veel praktijkhouders kunnen niet meer op vakantie en zeggen de ingehuurde waarnemer af. Soms gebeurt dit zelfs erg kort van tevoren.

Overeenkomst van opdracht

In de overeenkomst van opdracht kun je ervoor kiezen een opzegtermijn vast te stellen. De LHV doet op haar website geen harde uitspraak over de waarde van deze opzegtermijn. Wel geeft de LHV aan dat er altijd de dialoog moet worden gezocht met de opdrachtgever. Ook is het met het oog op de toekomst waarin de patiëntenstromen weer zullen toenemen, onverstandig om direct afscheid te nemen van je vaste of tijdelijke waarnemer.

Wellicht is het op het moment dat de opzegtermijn geschonden wordt en hier geen gesprek over mogelijk is met de opdrachtgever, goed om dit eens voor te leggen aan jouw zakelijke rechtsbijstands-verzekering. Er is namelijk sprake van contractbreuk.

Reserves

Wat de corona crisis ons ook leert is dat het verstandig is om als waarnemend huisarts reserves aan te leggen als je even geen of minder werk hebt. Ook is het goed om bij verschillende huisartsenposten ingeschreven te staan voor werk. Daarnaast is het een idee om verpleeghuizen te contacteren die momenteel erg omhoog zitten qua artsen. Kortom, verbreed je horizon en zorg dat je op meerdere manieren aan werk komt.

Kosten

Wat betreft kosten is voor de waarnemend huisarts weinig ruimte om te bezuinigen. Het zakelijk etentje kan natuurlijk nu niet meer, maar het afschalen van de AOV en andere verzekeringen is ronduit onverstandig. Zeker met het oog op een eventuele corona infectie die je tijdens het werk kan oplopen. De enige noemenswaardige mogelijkheid om betalingen uit te stellen is via het pensioenfonds. Deze hebben voor degene die daarvoor in aanmerking komen een mogelijkheid tot uitgestelde betaling. Klik hier voor meer informatie.